Horndøla Bru & Hornindalsrokken

Grodås, Hornindal

Gamle Horndøla bru er ei 52 meter lang tørrmura steinbru med en rekke spenn i utkragingsteknikk. Herfra ser du Hornindalsrokken 1529 moh.

Den blei sannsynlegvis bygd i perioden 1810–1813, til erstatning for ei eldre bru av tre og stein. Herifrå har du eit vakkert utsyn opp mot Hornindalsrokken 1529 moh.