Norsk Sjømat

Stranda

Lakseprodukt frå Stranda hamnar på middagsbord i over 40 land. Årsproduksjonen ved Norsk Sjømat er nok til 60 millionar porsjonar.

Lakseprodukt frå Stranda hamnar på middagsbord i over 40 land. Årsproduksjonen ved Norsk Sjømat er nok til 60 millionar porsjonar.

Årleg blir nærare 9500 tonn fiskemiddagar køyrd ut frå fabrikkanlegget på Svemorka. Berre ein liten del hamnar i Norge. Største marknad er USA og Canada dit rundt 30 prosent blir distribuert gjennom store matvarekjeder. Skandinavia tek unna vel 25 prosent av produksjonen. Elles er produkta spreidde i EU-land, Asia, Midt-Austen og Australia. På fabrikken på Stranda passar 220 arbeidarar på at kundane får den kvaliteten dei skal ha. Raske hender matar maskiner og reinskar filetar før dei hamnar som beinfrie filetar på middagsbord over heile verda.

 

På Stranda Hotell kan du unne deg eit sunt og godt fiskemåltid med råvarer frå Norsk Sjømat!