Ikornnes Kyrkje

Ikornnes

Kyrkja frå 1978 er bygd i betong, og teikna av arkitekt Alf Apalseth. Det var ei gåve frå fabrikkeigar Jens E. Ekornes som gjorde det mogeleg å realisere Ikornnes-kyrkja. Ho er i dag soknekyrkje i Ikornnes sokn.

Ikornnes kyrkje frå 1978

 

Kyrkja ligg i Ikornnes sokn i Sykkylven kommune. Den er bygd i mur og blei oppført i 1978. Kyrkja har rektangelplan og 350 sitteplassar. Vernestatus er ikkje verna. Arkitekt: Alf Apelseth.

 

Det var ei gåve frå fabrikkeigar Jens E. Ekornes som gjorde det mogeleg å realisere Ikornnes-kyrkja. Ho er i dag soknekyrkje i Ikornnes sokn.